KAFKASLAR’DA VE ANADOLU’DA ERMENİ MEZÂLİMİ III

 

 

Sözde Ermeni meselesi karşısında, konuyla ilgilenenleri, özellikle dünya
kamuoyunu hakikatlerle aydınlatmaya ve yıllarca kin ve ısrarla sürdürülen Ermeni
terörünü bütün açıklığı ile ortaya koymaya mutlak ihtiyaç ve zaruret vardır.
Bunca yıl, aleyhimize yapılan çeşitli propagandalara hemen hemen hiç cevap
verilmemiş; buna mukabil tarihteki Türk-Ermeni münasebetlerinin yalnızca bir yönü
üzerinde duran ve devamlı olarak Türkün aleyhine çalışan bir zümre, ilim ahlâkından
 nasipsiz sözde ilim adamları faaliyetlerini her geçen gün artırmış; kin kusmaya
devam etmişlerdir. Türk milletinin haklı insanların vakarı içindeki sükûtu ise, âdeta
suçlu insanların sessiz kalışı gibi gösterilmek istenmiştir.
Bilinmelidir ki, Türk’ün tarih boyunca uğradığı zulmü görmezlikten gelmek,
hakkın ve adaletin bütününü öldürür.
Ermeni propaganda ve yaygarasıyla şartlandırılmış kitleleri ve devletleri,
gerçeklerle yüz yüze getirmek ve bunun için de, asırlardır devam ettirilmek istenen
Türk-Ermeni anlaşmazlığının iç yüzünü ve Ermeni terör ve mezâlimini arşiv
belgelerine dayanarak ortaya koymak ise, bizim için ilmî ve millî bir mecburiyet ve
ahlâk ölçüsü olmuştur.
Türk milleti olarak, kan davası gütmek, cinayetler işlemek ve intikam almak gibi
hareketlere başvurmak, inancımıza da, tarihî şeref ve asâletimize de yaraşmaz; ancak
hakikatleri ortaya koymak, unutulmamalıdır ki, millî ve insanî bir vazife ve
mükellefiyettir.
Türkiye, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile azınlık statüsünü
onaylayarak, Ermenilere Türk vatandaşlarının sahip olduğu ferdî hak ve hürriyetlerin
tamamını kullandırmış ve o tarihten bu yana Türkiye’de yaşayan Ermenilerle hiç bir
problem yaşanmamıştır. Dışarıdan kumandalı teşkilâtların oyununa gelmeyen ve
onları tasvip etmeyen Türkiye Ermenileri bugün huzur, refah ve dinî serbesti içerisinde güvenle yaşamaktadırlar.
Ermeni asıllı vatandaşlarımız, devletin yüksek güvencesi altında olup, her türlü
hukukî haklarını serbestçe kullanmaktadırlar. Eskiden olduğu gibi, ülkenin varlıklı
vatandaşları olup, her mesleği serbest bir şekilde yapabilmektedirler. Ermeni
vatandaşlar, kendi inançlarına göre, kiliselerinde ibadetlerini yapmakta, kendi
okullarında kendi dilleri ile eğitim görmekte, kendi dillerinde yayınlar yapmakta,
sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürmektedirler. Özetle, Ermeni vatandaşlar, Türk
vatandaşlarının sahip oldukları bütün haklardan eşit şekilde yararlanmaktadırlar.
*
Mahut ve düzmece Ermeni iddiaları, günün şartlarına göre, Türkiye’ye dost ve
düşman devletlerce iç ve dış politika malzemesi olarak maalesef zaman zaman
gündeme getirilmektedir.
Takdir edileceği üzere, tarihin gerçek bilgileri ilk elden orijinal kaynaklara,
yani arşiv belgelerine dayanır. Belgesiz tarih yazılamaz ve olayların gerçek yönleri
gün ışığına çıkarılamaz. Arşiv belgeleri olmadan ve bilinmeden, varsayımlarla tarih yazmak, belirli bir devir hakkında hüküm vermek, bir devri veya olayları değerlendirmek, tarih biliminin
gerektirdiği tarafsızlığa ve ilmî objektifliğe sığmaz.
Batı ülkelerinde Türk-Ermeni münasebetlerinin sosyal ve siyasî yönleri, Türk
kaynaklarına, özellikle de birinci el arşiv kaynaklarına dayandırılarak ortaya
konulmadığı için, bugüne kadar çoğunlukla hep tek taraflı ve Türkler aleyhine eserler
ortaya konmuştur. Türk arşivlerinde araştırma yapmaları için kendilerine izin verilen
Ermeni asıllı araştırmacılar ile, Ermenilerce desteklenen sözde ilim adamları ise,
Türk arşivlerinde Ermeni tezini teyid eden belgeler bulamayınca, mevcut olduğunu
iddia ettikleri belgelerin kendilerine kapalı tutulduğu yolunda maksatlı iddialar
ortaya atmakta, bu iddialarını kendilerine yakın basın-yayın organlarında gündeme
getirerek, bu ve benzeri çeşit provokatif davranışlarla ilim çevrelerinde taraftar
toplamaya ve kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar.
Geçmişte Ermeni meselesi, Ermeni vatandaşlarımıza rağmen emperyalist
güçler, onlardan destek ve teşvik gören terör kuruluşlarınca yaratılmaya çalışılan
sun’i bir hâdiseydi. Günümüzde ise, aynı oyun daha da tutarsız şartlarda
sahnelenmeye çalışılmakta; Türkiye’yi yıkmak ve parçalamak isteyen veya onun
zayıflamasında fayda uman güçlerce bu mesele devamlı körüklenmektedir.
Konu siyasî konjonktüre, Türkiye’nin münasebetlerinin durumuna paralel
olarak, aktüalitesini koruyarak gündemde tutulacak gibi görünmektedir.
Konuyu görmezlikten gelmek, karşı faaliyetlere, özellikle de bu konudaki
maksatlı neşriyata cevap vermemek asla geçerli olamaz.
Tarihî gerçekleri arşiv belgelerine dayanarak ortaya çıkarmak, esas zâlimin
mezâlim yapan Ermeniler olduğunu arşiv belgeleri ışığında göstermek ve bu konudaki
tek sesliliği ortadan kaldırmak, bu kabil yıkıcı tahrik ve milletlerarası entrikalara
karşı koymanın en sağlam ve gerçekçi yoludur.
Objektif bir şekilde, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgelere dayanarak
ortaya konan bu eser, bilinmelidir ki, herhangi bir art niyet ve düşünce
taşımamaktadır. Bu eserin neşredilmesinden maksat, dünya kamuoyunun, Ermeni
meselesinin ve terörünün aslının ne olduğunu, temelinde hangi unsurların ve güçlerin
bulunduğunu, bu defa da Türk arşiv kaynaklarından görüp, değerlendirmesidir.
Konusunda büyük bir boşluğu dolduracak olan Ermeni mezâlimi ile ilgili arşiv
belgelerinin neşre hazırlanmasında emeği geçen Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personelini tebrik ediyorum.
Bu vesileyle çalışmalarımızda her türlü teşvik ve desteği bizlerden esirgemeyen
Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ali Naci TUNCER’e ve Müsteşar Yardımcısı Sayın
Muzaffer TUTAR’a teşekkürlerimizi sunmayı görev biliyorum.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: