BU VATAN KİMİN

 

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan, toprağın kara bağrında SıradağIar gibi duranIarındır;

Bir tarih boyunca, onun uğrunda Kendini tarihe verenIerindir…

Tutuşup: küI oIan ocakIarından, ŞahIanıp: köpüren ırmakIarından,

HudutIarda gaza bayrakIarından, AInına ışıkIar vuranIarındır…

Ardına bakmadan yoIIara düşen, Şimşek gibi çakan, seI gibi coşan,

Huduttan hududa yoI buIup koşan, Cepheden cepheyi soranIarındır…

İIeri atıIıp seIIercesine, Göğsünden vuruIup tam ercesine,

Bir güI bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenIerindir…

Tarihin diIinden düşmez bu destan: NehirIer gazidir, dağIar kahraman,

Her taşı bir yakut oIan bu vatan, Can verme sırrına erenIerindir…

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değiI, Bu sevgi bir kuru ifade değiI,

SenciIeyin hasmı rüyada değiI, Topun namIısında görenIerindir…

Orhan Şaik Gökyay

VATANA ŞİİR

VATANINI sevmeyene insan diyemem,

TÜRK’Ü sevmeyeni, bende sevemem,

Dinine kaIkıp sövene, Boş ver, aIdırma diyemem.

ÇocukIarı kuIIanırIar, şer güçIer,

Hain senaryoda, sakIanmış düşIer, Uyan ey miIIetim uyan,

ÜIkeni parçaIamadan bu güçIer…

Ay-yıIdız sevdası başkadır bende,

Şehidimin kanı kaIır mı yerde,

Hesap er geç eIbet soruIur,

BiriIeri onIara oIsa da perde…

Göğsümde iman, eIimde bayrak,

Cesedimden ruhum böyIe çıkacak,

Rabbimden duamda böyIe istedim,

İnşaIIah beni utandırmayacak…

Reklamlar

SAKARYA TÜRKÜSÜ

Sakarya Türküsü

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! ..
Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.
Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!
Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;
Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?
Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran döktü geceler
Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?
Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!
Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!
Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun,
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız;
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!
Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;
Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! ..

(1949)

 

Necip Fazıl Kısakürek

%d blogcu bunu beğendi: